We've just published our Annual Report 
We have a new name
Read morex

Albania

Shqipëri

Ndihmojmë kishat të transformojnë komunitetet kudo në Shqipëri

Rrjeti NAYBA në Shqipëri aktivizon kishat vendore dhe u ofron atyre burime për të transformuar komunitetin e tyre, qytetin e tyre dhe, përfundimisht, kombin e tyre.

Ne i ndihmojmë kishat vendore duke forcuar rrjetet e komunitetit, duke riprodhuar praktikat më të mira dhe duke matur impaktin (ndikimin) në shoqëri.

How we help...
Replicate
A book dedicated to helping your church community project multiply.
The Spirit Of Enterprise
A workbook for faith-inspired entrepreneurs

Riprodhuesi NAYBA i Projekteve të Komunitetit

Riprodhuesi NAYBAi Projekteve të Komunitetit identifikon projektet komunitare me praktikat më të mira, të drejtuara nga kisha, të cilat gjithashtu mund të zhvillohen nga kisha të tjera vendore.

Pastaj, ne i mbështesim këto projekte komunitare për t’i riprodhuar (përsëritur) ato përmes kishave të tjera vendore duke i aftësuar që të transformojnë komunitetet dhe për t’ju kursyer energjitë për të shpikur rrotën nga e para.

AUDITET NAYBA TË BESIMIT NË VEPRIM

Auditi NAYBA i Besimit në Veprim është një mjet për t’i aftësuar kishat që të punojnë së bashku me qëllim që të matin ndikimin e tyre shoqëror dhe ekonomik në komunitetin apo qytetin e tyre.

Të dhënat publikohen për të krijuar mundësi të reja për kishën që të krijojë bashkëpunime me qeverinë, biznesin, median dhe sektorë të tjerë të shoqërisë civile.

CMËNGJESET E LUTJEVE BASHKIAKE

Modeli i Mëngjesit të Lutjes Bashkiake nga NAYBA është një mënyrë e bashkëpunimit të kishave për të ndërtuar marrëdhënie me drejtues të administratës civile dhe të luten për mirëqenien e komunitetit.

Ne kemi zhvilluar mjete dhe burime për ta ndihmuar kishën të planifikojë, organizojë dhe të ftojë drejtues nga të gjithë sektorët e komunitetit në një mëngjes angazhues dhe ndikues lutjeje.

Our Board

Stela Pinguli
Erion Prendi
Kozma Seferaj
Erget Biti
Stela Pinguli
Erion Prendi
Kozma Seferaj
Erget Biti
Matt Bird
Thank you! Your message has been received and we will respond as soon as we can.
Please ensure you have filled in all the information
Join our mailing list for regular updates
Thank you for signing up to our mailing list.
Please ensure you have filled in all the information